Fleet managementsysteem: een overzicht van de inzet en kosten

Wat bij een kleine vloot nog relatief overzichtelijk is, wordt bij een grote vloot steeds complexer en lastiger controleerbaar. Vragen die je moet stellen zijn bijvoorbeeld: “Wie gebruikt de heftruck waarvoor en wanneer?”, “Wie mag met welke heftruck rijden?” of “Wanneer was de heftruck betrokken bij een incident?” Goed vlootbeheer hoort bij gezond ondernemerschap en hierbij is fleet-management een belangrijke schakel.

Meten is weten

De meeste fleet-managementsystemen zijn bestemd voor middelgrote tot grote vloten vanaf ongeveer 10 hef- en/of magazijntrucks. De voordelen van een fleet-management systeem zijn immers duidelijk: wie meet die weet, en wie weet kan doeltreffend actie nemen waar dat nodig is. Doordat je exact weet hoe vaak, door wie en op welke wijze een hef- of magazijntruck wordt ingezet, is het duidelijk of de vloot optimaal wordt ingezet.

Veilig en efficiënt werken met kostenreductie

Een fleet-management systeem registreert alle relevante informatie tijdens truck gebruik en geeft dit weer in een overzichtelijk managementrapport. Op deze manier voorziet een goed fleet-management systeem u van een gedetailleerde analyse van uw vlootgegevens. Met een real-time GPS-connectie kan de interne vloot gemonitord worden. Bovendien hoeft dit niet afhankelijk te zijn van uw locatie of die van de truck, of het merk van de truck. Het is namelijk een site-en merk overschrijdend systeem en u heeft te allen tijde toegang tot alle vlootgegevens.

Voordelen van een fleet-managementsysteem zijn:

 • Inzicht en beheer van de operationele kosten voor intern transport.
 • Het verbeteren van operationele efficiëntie en effectiviteit.
 • Het draagt bij aan het verhogen van de veiligheid van uw intern transportvloot, met als voordeel:
  • het voorkomen van schadegevallen.
  • verzekeringspremies kunnen worden verlaagd.
  • inzicht krijgen in reparatie en onderhoud, waardoor onderhoudskosten gereduceerd worden.
 • Inzicht in batterijen gebruik met als voordeel:
  • minder frequent laden van batterijen.
  • minder frequent batterijen vervangen.
  • efficiënter gebruik van batterijen.
 • Het beperken van oneigenlijk gebruik van de hef- en magazijntrucks.

Fleet-managementsystemen faciliteren goed gebruik van uw vloot

Een fleet-management systeem kan leiden tot een efficiëntere werkwijze, waardoor uw totale exploitatiekosten verlagen en uw medewerkers veiliger kunnen werken. Het op de juiste manier interpreteren van de gegevens, het aanspreken van de bestuurders en het aanpassen van de rij-omstandigheden blijft altijd mensenwerk.

Neem contact op

Onze Experts
Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Onze accountmanagers werken al jaren in de wereld van het intern transport en zijn daardoor in staat om hun expertise in te zetten om de processen rondom uw interne transport te verbeteren. Heeft u een vraag voor onze experts? Bel dan naar: 0344 - 624 524. Of mail naar: info@yale.nl