Een heftruck huren of een heftruck leasen?

U heeft besloten welke heftruck het beste past bij uw inzet en gebruik. Dat is mooi. Dit roept echter meteen de volgende vraag op: gaat u de heftruck huren, leasen of kopen? Alle vormen van financiering hebben namelijk hun eigen voordelen. Er is dan ook altijd een passende oplossing voor uw bedrijfssituatie. Een heftruck huren of leasen is aan te raden wanneer u bijvoorbeeld kapitaal nodig heeft voor andere investeringen, geen eigenaar van de heftruck wilt zijn, of wanneer u de kosten grotendeels ten laste van uw winst- en verliesrekening wilt laten komen.

De volgende vormen van financiering zijn beschikbaar bij Yale:

Koopt u liever een heftruck? Wij leggen u uit waar u op moet letten bij de aanschaf.

Heftruck leasen met operational lease

Operational lease is geen balanspost omdat u geen eigenaar bent van de heftruck. De maandelijkse kosten komen dus direct ten laste van uw resultaat. De heftruck wordt niet in de balans opgenomen en er vinden ook geen afschrijvingen plaats. Deze leasevorm wordt ondergebracht bij een leasemaatschappij. Het financiële gedeelte sluit u contractueel af met de betreffende leasemaatschappij. Alle risico’s zijn dan ook voor de leasemaatschappij. Deze leasevorm houdt in dat:

 • U geen zorgen heeft over service en onderhoud van de heftruck. De service wordt namelijk verleend door het bedrijf dat de heftruck levert.
 • U één vast bedrag betaalt voor zowel lease als service en onderhoud.

Na het verstrijken van de vooraf overeengekomen leaseperiode heeft u de onderstaande mogelijkheden:

 • Beëindiging van de overeenkomst.
 • Teruggave van de heftruck aan de partij waarbij u leaset.
 • Een nieuwe overeenkomst afsluiten.
 • De heftruck kopen tegen een van te voren vastgestelde restwaarde, de zogenaamde koopoptie.

Wilt u meer weten over deze leasevorm en de hierbij behorende service, te weten full service of een serviceabonnement? Dan helpen wij u graag verder.

Heftruck huren

Een heftruck huren verschijnt niet op de balanspost omdat het een huurcontract betreft. Dit is een contract tussen u en de verhurende partij en hierbij gelden de voorwaarden van de verhurende partij. U kunt de huurkosten, die de huur en het onderhoud omvatten, direct ten laste brengen van de winst- en verliesrekening. Deze leasevorm houdt in:

 • Dat u geen eigenaar bent van de heftruck.
 • Alle risico’s zijn voor de verhurende partij.
 • U heeft geen zorgen over service en onderhoud van de heftruck. De service wordt namelijk verleend door het bedrijf waar u de heftruck bij huurt.

Na het verstrijken van de vooraf overeengekomen huurperiode heeft u de mogelijkheid om:

 • De overeenkomst te beëindigen, waardoor de heftruck wordt teruggegeven aan de verhuurder.
 • De huurperiode te verlengen tegen nieuwe en vaak gunstigere voorwaarden.
 • Na afloop van de vaste huurperiode kunt u de heftruck kopen voor de dan geldende marktwaarde.

Wilt u meer weten over het huren van een heftruck en de voordelen en condities hiervan? Wij helpen u graag verder.

Heftruck leasen met financial lease

Deze vorm van een heftruck leasen is een balanspost. Dat houdt in dat u de eigenaar van de heftruck bent en daardoor zijn alle risico’s voor u. Dit is een contract tussen u en de betreffende leasemaatschappij met de hierbij geldende voorwaarden van de leasemaatschappij. Na de leaseperiode bent u eigenaar en heeft u de mogelijkheid om de heftruck verder te gebruiken, in te ruilen of te verkopen. Deze leasevorm houdt in:

 • U betaalt de volledige waarde van de heftruck plus rente in termijnen.
 • De heftruck wordt in uw balans opgenomen.

Wilt u meer weten over deze leasevorm en de hierbij behorende service, te weten: full service of een serviceabonnement? Wij helpen u graag verder.

Uw keuze, de beste oplossing

Naast de betreffende huur of leasevorm is het ook van groot belang dat de betreffende leverancier voor u een passende partij is. Waar moet u op letten?

 • Een heftruck moet voorzien zijn VA-keuring of BMWT-keuring.
 • Welke kosten zijn bij de huurprijs inbegrepen? Let hierbij op: onderhoud, service en verzekering (met eigen risico) en het aantal draaiuren.
 • Is de huurperiode flexibel? Bij een flexibel huurcontract beschikt u altijd over de juiste hoeveelheid heftrucks, bij onvoorziene (tijdelijke) topdrukte, of bij eventuele uitval van uw eigen heftruck.

Met lease en huur blijft u financieel flexibel en zijn grote investeringen niet nodig!

Neem contact op

Onze Experts
Heeft u vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Onze accountmanagers werken al jaren in de wereld van het intern transport en zijn daardoor in staat om hun expertise in te zetten om de processen rondom uw interne transport te verbeteren. Heeft u een vraag voor onze experts? Bel dan naar: 0344 - 624 524. Of mail naar: info@yale.nl