Privacy & Juridisch

YALE EUROPE - GEGEVENSBEVEILIGING

(i) YALE EUROPE - DATA PROTECTION STATEMENT 

HY-group, handelend onder de naam Yale Europe Materials Handling ("Yale Europe"), onderschrijft de Wet op Gegevensbeveiliging 1998. We respecteren de privacy van iedere persoon die deze website bezoekt. In deze korte beleidsverklaring wordt uitgelegd hoe we gegevens verzamelen en hoe dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt.

(ii) Uw gegevens 

Alleen door u vrijwillig verstrekte gegevens worden door ons verwerkt. Wij vragen om de minimale, identificeerbare persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) die nodig is om Yale Europe in staat te stellen u de gewenste Service te verlenen.

(iii) Houdt u er rekening mee dat uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een locatie buiten de Europese Economische Zone (de "EEZ") als uw verzoek om informatie afkomstig is van buiten de EEZ. Dit is noodzakelijk omdat wij mogelijk lokaal moeten reageren op uw verzoek om informatie, vanuit het land buiten de EEZ. Dergelijke antwoorden zijn derhalve mogelijk afkomstig van onze lokale vestigingen, dealers, onafhankelijke dealers of externe consultants. Houdt u er rekening mee dat, hoewel wij ervoor zullen zorgen dat persoonlijke gegevens die naar een locatie buiten de EEZ worden overgebracht zorgvuldig worden behandeld, de bescherming in niet-EEZ-landen mogelijk niet zo goed is als die binnen de EEZ.

(iv) Gegevens ingediend via deze website worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Voor ons of onze dealers, onafhankelijke dealers of externe consultants om te kunnen reageren op eventuele verzoeken om informatie van uw kant; en/of
  • voor gebruik om u kennis te laten maken met andere producten, accessoires en/of speciale aanbiedingen binnen het productassortiment van Yale Europe; en/of
  • voor doorgifte aan onze dealers, onafhankelijke dealers en externe consultants zodat zij deze informatie kunnen gebruiken om u kennis te laten maken met hun producten en/of speciale aanbiedingen.

(v)  Op uw computer opgeslagen gegevens
Als u onze site bekijkt, kunnen we bepaalde informatie op uw computer opslaan. Aan de hand van deze informatie kunnen we onze diensten op uw behoeften afstemmen. U kunt deze informatie op uw computer blokkeren of van uw vaste schijf verwijderen. Hoe u dit moet doen, vindt u in uw help-bestanden of handleiding (deze informatie staat ook wel bekend als "cookies").

DISCLAIMER

(vi) Deze website is eigendom van en wordt beheerd door HY-Group, handelend onder de naam Yale Europe Materials Handling, geregistreerd adres: Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hampshire GU51 4WD , UK (bedrijfsregistratienummer: 02636775).

(vii) Deze website dient alleen voor informatieve en illustratieve doeleinden en heeft uitsluitend betrekking op producten en vervangingsonderdelen met de merknaam Yale, Premier-reserveonderdelen, accessoires en diensten als verkrijgbaar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

(viii) Hoewel Yale Europe al het redelijkerwijs mogelijke doet om te zorgen dat de informatie op deze website juist, actueel en foutloos is, kan niet worden gegarandeerd dat er geen fouten of omissies in voorkomen. Bijgevolg kan Yale Europe geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of omissies.

(ix) Alle op deze website verstrekte materiaal is actueel tot de op de home page vermelde datum. Sinds die datum kan een en ander echter zijn gewijzigd. U dient bij Yale Europe te verifiëren of de informatie juist is, voordat u ernaar handelt. Let er met name op dat prijzen en andere gegevens zonder aankondiging kunnen worden gewijzigd.

(x) Verder aanvaardt Yale Europe geen aansprakelijkheid voor enige actie die u onderneemt op basis van enige informatie op deze website, noch voor enig verlies, schade, uitgaven, kosten of onkosten van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook opgelopen of geleden, hetzij direct of indirect, door u of een derde partij die namens u handelt als gevolg van een dergelijke door u ondernomen actie.

(xi) Alle in deze website vervatte materiaal wordt uitsluitend verstrekt ter illustratie van en om informatie te geven over Yale Europe en de door Yale Europe geleverde producten en diensten. Alle aankopen of andere transacties met betrekking tot door Yale Europe geleverde producten of diensten zijn onderworpen aan de standaardverkoopvoorwaarden van Yale Europe. Niets in het materiaal op deze website behelst of is bedoeld als een verkoopaanbieding of levering van goederen of diensten, onderhevig aan acceptatie. Met name houdt niets in deze informatie een aanbieding in om u enige investering van welke aard dan ook te verkopen en u dient zich niet op deze informatie te baseren in verband met een eventuele investeringsbeslissing.

(xii) U bent geheel verantwoordelijk voor uw beslissing of een of meer van de producten of diensten van Yale Europe geschikt is/zijn voor uw doeleinden. Niets in de op deze website vervatte informatie vormt enige voorwaarde, garantie of andere conditie van enige overeenkomst, waar u van gebruik kunt maken of die u kunt accepteren of waarop u een overeenkomst kunt baseren met Yale Europe of een van haar gelieerde ondernemingen of dealers, onafhankelijke dealers of externe consultants voor de levering of verkoop van goederen of diensten. In het bijzonder verstrekt, biedt, gunt of sluit Yale Europe enige voorwaarden, garanties of andere condities of aannamen met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel, voldoende kwaliteit of overeenstemming met de beschrijving van enige vorkheftrucks (nieuw of tweedehands) of andere producten waarnaar in de website van Yale Europe kan worden verwezen.

(xiii) Deze website bevat links naar externe websites. Deze links worden verschaft om u te helpen snel en gemakkelijk meer informatie te vinden. Yale Europe is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

(xiv) Wijzigingen in voorwaarden en condities en disclaimer

Yale Europe mag de voorwaarden en condities en bovenstaande disclaimer van tijd tot tijd wijzigen. Door deze website van Yale Europe te bekijken, accepteert u dat u door deze voorwaarden en condities en disclaimer wordt gebonden. U dient de inhoud daarvan dan ook elke keer dat u de site bezoekt te controleren.